Multichannel Adaptive System Training for micro, small and medium Enterprises

MASTER - The Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci project

MASTER implements a distance learning solution in adaptive and multichannel system manner (and services and contents) for SMEs to support individual and organisational development (also in terms of creating new, innovative and ubiquitous learning opportunities), promote a systematic fit among competences needed on the labour market, sustain competitive advantage of enterprises and networks.
Read more about the MASTER project or visit the project website.

MASTER pilot

(Note: To try the pilot, read resources and comment you need to login.)
MASTER pilot is designed to test the user's knowledge in the domain of Project Management, Strategy Management and Internationalization. The content and the level of the test is adjusted to manager position and Project Manager job role.Master pilot is based on
MASTER pilot is also accessible on smartphones


System Wielokanałowego Adaptacyjnego Kształcenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


MASTER – Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie
MASTER wdraża rozwiązania w zakresie kształcenia na odległość za pomocą wielokanałowego, adaptacyjnego systemu (w zakresie obsługi i treści) dla MŚP w celu wspierania indywidualnego i organizacyjnego rozwoju ( zarówno w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych możliwości szkolenia a także tych powszechnie stosowanych), promuje systematyczne dostosowywanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy, pozwala na utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i ich sieci.

Przeczytaj więcej o projekcie MASTER lub wejdź na stronę projektu project website.

Pilotaż MASTER

(Uwaga: By wypróbować wersję testową systemu MASTER, należy przeczytać związane z nim materiały i komentarze, a następnie się zalogować)
Pilotaż MASTER służy testowaniu wiedzy z zakresu zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i internacjonalizacji. Treść i poziom materiałów odpowiadają zakresowi kompetencji jakie powinien posiadać Manager Projektowy.
Pilotaż systemu MASTER jest również dostępny na smartphonach.

MASTER PILOT in ENGLISH

You are not logged in. If you would like to try the pilot, please login or register.

MASTER PILOT in POLISH

You are not logged in. If you would like to try the pilot, please login or register.

Key Areas

  • Strategy Management
  • Internationalization
  • Project Management

Comments


    Disclaimer
    This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.