Skills and competences improvement of workers employed in green sector with e-learning technology use

E-GREEN JOBS - The Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci project

E-GREEN JOBS aims to improve the skills and competencies of workers, experts, professionals in green sectors with e-learning technology use
Read more about the E-GREEN JOBS project or visit the project website.

E-GREEN JOBS pilot

(Note: You need to login to try out the pilot.)
E-GREEN JOBS pilot is designed to test the user's knowledge in the domain of Solar Energy, Biomass Energy and Sewage Treatment. The content and the level of the test is adjusted to technical level and technician job role.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zatrudnionych w zielonym sektorze z wykorzystaniem e-learningu


Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników i pracodawców działających w zielonym sektorze gospodarki w Polsce oraz w innych krajach partnerskich projektu: we Włoszech, Portugalii oraz na Węgrzech, poprzez zastosowanie metody szkolenia na odległość.


Więcej informacji na temat projektu znajdziesz tutaj E-GREEN JOBS lub wejdź na stronę projektu project website.

Pilotaż projektu E-GREEN JOBS

(Uwaga: Aby wziąć udział w pilotażu projektu E-GREEN JOBS się zalogować)
Pilotaż projektu E-GREEN JOBS służy testowaniu wiedzy z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, agroenergii - biomasy. Treść i poziom materiałów odpowiadają zakresowi kompetencji jakie powinien posiadać technik - poziom techniczny znajomości obszarów tematycznych.

E-GREEN JOBS PILOT - Pilotaż projektu E-GREEN JOBS

Key Areas - Obszary tematyczne

  • Solar Energy - Odnawialne źródła energii

You are not logged in. If you would like to try the pilot, please login or register.
  

  • Biomass - Agroenergia - biomasa

You are not logged in. If you would like to try the pilot, please login or register.
  

  • Sewage Treatment - Gospodarka wodno-ściekowa

You are not logged in. If you would like to try the pilot, please login or register.
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.